INGYENES SZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGON | NYÁRI AKCIÓS | 3-5 NAP SZÁLLÍTÁS

Eladási feltételek

1. Bemutatkozás

1.1 Ezek a feltételek az irányadóak a termékek weboldalunkon keresztül történő értékesítésére és vásárlására.

1.2 Mielőtt megrendelést tesz a weboldalunkon, fel kell kérnie, hogy kifejezett hozzájárulását adja ezekhez a feltételekhez.

1.3 Ez a dokumentum nem érinti a fogyasztóként esetlegesen megillető törvényes jogait (például a 2013. évi fogyasztói szerződésekre (információs, törlési és kiegészítő díjakról szóló rendelet) vagy a 2015. évi fogyasztói jogi törvényre vonatkozó jogokat).

2. Értelmezés

2.1 A jelen feltételekben:

(a) „mi” jelen weboldal képviselőinket jelenti, akiknek adatait a 22.1. szakaszban közöljük; és

(b) „Ön” a mi ügyfelünket vagy leendő ügyfelünket jelenti,

        és a „mi”, a „mi” és a „tiéd” ennek megfelelően kell értelmezni.

3. Rendelési folyamat

3.1 A termékek weboldalunkon történő reklámozása inkább „meghívás a kezelésre”, mintsem szerződéses ajánlat.

3.2 Semmilyen szerződés nem lép hatályba közted és köztünk, kivéve, és amíg nem fogadjuk el megrendelését a 3. szakaszban leírt eljárással összhangban, vagy [alternatív rendelési eljárás].

3.3 Ahhoz, hogy weboldalunkon keresztül szerződést kössön termékek tőlünk való vásárlására, a következő lépéseket kell megtenni: a megvásárolni kívánt termékeket a kosárba kell helyeznie, majd tovább kell lépnie a pénztárhoz; ha Ön új ügyfél, akkor létre kell hoznia egy fiókot nálunk, és be kell jelentkeznie; ha Ön meglévő vásárló, meg kell adnia bejelentkezési adatait; miután bejelentkezett, ki kell választania a kívánt szállítási módot, és meg kell erősítenie megrendelését és beleegyezését a jelen dokumentum feltételeibe; Ön átkerül fizetési szolgáltatónk webhelyére, és fizetési szolgáltatónk kezeli az Ön fizetését; ezt követően küldünk Önnek egy kezdeti visszaigazolást; és miután ellenőriztük, hogy teljesíteni tudjuk-e a megrendelését, vagy küldünk Önnek egy rendelési visszaigazolást (amikor a rendeléseecokötelező érvényű szerződést kötök), vagy e-mailben visszaigazoljuk, hogy nem tudjuk teljesíteni a megrendelését.

3.4 Lehetősége lesz a beviteli hibák azonosítására és kijavítására a ma előttking a rendelését.

4. Termékek

4.1 Weboldalunkon időnként a következő típusú termékek állnak rendelkezésre, vagy lehetnek: Elektromos kerékpárok, Tartozékok.

4.2 Időnként megváltoztathatjuk a weboldalunkon elérhető termékeket, és nem vállaljuk, hogy továbbra is szállítunk egy adott terméket vagy terméktípust.

5. Árak

5.1 Árainkat weboldalunkon adjuk meg.

5.2 Időről időre megváltoztatjuk a weboldalunkon feltüntetett árakat, de ez nem érinti a korábban hatályba lépett szerződéseket.

5.3 A jelen feltételekben vagy a weboldalunkon feltüntetett összes összeg ÁFA -t tartalmaz.

5.4 Előfordulhat, hogy a weboldalon szereplő árak tévesek; ennek megfelelően értékesítési eljárásaink részeként ellenőrizzük az árakat, hogy a megfelelő árat értesítsük Önt a szerződés hatálybalépése előtt.

5.5 A termékek árán kívül előfordulhat, hogy szállítási díjat kell fizetnie, amelyet az adásvételi szerződés hatálybalépése előtt értesítenek.

6. Kifizetések

6.1 A fizetési folyamat során Önnek ki kell fizetnie a megrendelt termékek árát.

6.2 A kifizetések a weboldalunkon meghatározott engedélyezett módszerek bármelyikével történhetnek.

6.3 Ha elmulasztja fizetni nekünk a jelen feltételek szerint esedékes összeget a jelen feltételek és feltételek szerint, akkor visszatarthatjuk a megrendelt termékeket és/vagy írásos értesítéssel bármikor felmondhatjuk az adásvételi szerződést. a termékekért.

6.4 Ha indokolatlan hitelkártyát, betéti kártyát vagy egyéb visszaterhelést hajt végre, akkor köteles fizetni nekünk, írásos kérésünk napjától számított 7 napon belül:

a) a visszatérítés összegével megegyező összeg;

(b) a harmadik fél által a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült összes költség (ideértve a bankunk, bankunk, fizetési processzorunk vagy kártyakibocsátóunk által felszámított költségeket);

c) 25.00 EUR adminisztrációs díj héával együtt; és

(d) minden ésszerű költségünket, veszteségünket és kiadásunkat, amely recoa jelen 7.4. pontban említett összegek ellenőrzése (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi költségeket és a követelésbehajtási díjakat),

        és a kétségek elkerülése végett, ha nem sikerül recognise vagy nem emlékszik a kártyakivonatán vagy egyéb pénzügyi kimutatásán szereplő bejegyzés forrására, és ennek eredményeként visszaterhelést hajt végre, ez a jelen 6.4. pont értelmében indokolatlan visszaterhelésnek minősül.

7. Szállítások

7.1 A termékek szállítására vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat a szállítási szabályzatunk tartalmazza.

7.2 Gondoskodunk arról, hogy az Ön által megvásárolt termékeket a fizetési folyamat során megadott szállítási címre kézbesítsük.

7.3 Megfelelő erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy termékeit a megrendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási napon vagy azt megelőzően szállítsuk, vagy ha a megrendelés visszaigazolása nem tartalmaz dátumot, akkor a helyi megrendelés visszaigazolását követő 7-12 napon belül megrendelések esetén, és 50 nappal a megrendelés visszaigazolását követően a globális megrendelések esetén; azonban erre a dátumra nem garantáljuk a szállítást.

7.4 Garantáljuk, hogy kivételes körülmények kivételével minden termék szállítását a fizetés beérkezésétől számított 10 napon belül és a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítva XNUMX napon belül elküldjük.

8. Távolsági szerződések: felmondási jog

8.1 Ez a 8. szakasz akkor és csak akkor alkalmazandó, ha felajánlja, hogy szerződik velünk, vagy szerződik velünk, mint fogyasztó - vagyis olyan magánszemélyként, aki teljes egészében vagy főleg a szakmája, üzleti tevékenysége, kézművessége vagy szakma területén kívül jár el.

8.2 Ön a weboldalunkon keresztül velünk kötött szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát bármikor visszavonhatja, vagy a weboldalunkon keresztül velünk kötött szerződést (elállási vagy felmondási indoklás nélkül) bármikor visszavonhatja a következő időszakon belül:

(a) az ajánlat benyújtásától kezdve; és

(b) a termékek fizikai birtokába kerülésének vagy az Ön által birtokba vett személy fizikai birtokába kerülésének napját követő 14 nap végén (vagy ha a szerződés több termék szállítására vonatkozik, 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor az utolsó ilyen termék, tétel vagy darab az Ön fizikai birtokába kerül, vagy egy olyan személy fizikai birtokába kerül, akinek birtokába kerül).

8.3 Annak érdekében, hogy visszavonja a szerződésre vonatkozó ajánlatot vagy felmondja a szerződést a 8. szakaszban leírtak alapján, tájékoztatnia kell minket az elállási vagy felmondási döntéséről (adott esetben). Tájékoztathat bennünket bármilyen egyértelmű nyilatkozattal, amely tartalmazza a döntést. Lemondás esetén értesíthet bennünket a lemondási űrlap használatával, amelyet rendelkezésére bocsátunk. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

8.4 Amennyiben Ön a jelen 8. pontban leírtak alapján eláll a szerződéstől, köteles a termékeket visszaküldeni nekünk (az általunk megadott visszaküldési címre), vagy át kell adnia nekünk, vagy az átvételre általunk meghatalmazott személynek. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legkésőbb 8 nappal azután kell teljesítenie a jelen 14. szakaszban említett kötelezettségeit, hogy értesíti a szerződéstől való felmondásáról. Fizetnie kell a termékek visszaküldésének közvetlen költségét.

8.5 Ha a 8. szakasznak megfelelően mond le egy megrendelést, akkor teljes visszatérítést kap a megrendeléssel kapcsolatban kifizetett összegről, beleértve a szállítás költségeit is, kivéve:

(a) ha olyan szállítási módot választott, amely többe kerül, mint az általunk kínált legolcsóbb szállítási mód, fenntartjuk a jogot, hogy megtartsuk az Ön által választott szállítási mód és az általunk kínált legolcsóbb szállítási mód közötti különbséget ; és

b) a 8. szakaszban másként előírtak szerint.

8.6 Ha az Ön által visszaküldött termékek értéke a termékek Ön általi kezelése következtében a termékek természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéken túl csökken, akkorecoezt az összeget a szerződéses árig. Lehet, hogy recoezt az összeget levonva az Önnek járó visszatérítésből, vagy megkövetelheti, hogy ezt az összeget közvetlenül nekünk fizesse ki. Az üzletben ésszerűen megengedett kezelésen túlmutató kezelés „túllép azon, ami a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges” e célokra.

8.7 A fizetést ugyanazzal a módszerrel térítjük vissza, ha kifejezetten másként nem állapodott meg. Mindenesetre a visszatérítés eredményeként semmilyen díjat nem terhel.

8.8 Kivéve, ha felajánlottuk a termékek átvételét, a lemondás miatt Önnek járó visszatérítést dolgozunk fel a 9. szakaszban leírtak alapján, a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy ( ha korábban) azt a napot követően, amikor bizonyítékot szolgáltatott nekünk arról, hogy visszaküldte a termékeket. Ha az elálláskor vagy elálláskor nem küldtük el Önnek a termékeket, vagy felajánlottuk a termékek átvételét, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük a visszatérítést. amelyen az elállásról vagy lemondásról értesülünk.

8.9 Önnek nincs joga felmondani a szerződést a 8. szakaszban leírtak szerint, amennyiben a szerződés a következőkre vonatkozik:

a) nem előregyártott áruk szállítása, amelyeket Ön egyéni választása vagy döntése alapján készítenek, vagy egyértelműen személyre szabott áruk.

9. Garanciák és nyilatkozatok

9.1 Ön garantálja és képviseli számunkra, hogy:

(a) jogilag képes vagy kötelező erejű szerződéseket kötni;

(b) teljes jogosultsággal, hatalommal és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy elfogadja ezeket a feltételeket;

(c) az Ön által a megrendeléssel kapcsolatban megadott összes információ igaz, pontos, teljes és nem félrevezető; és

(d) Ön képes lesz átvenni a termékeket a jelen feltételeknek és szállítási politikánknak megfelelően.

9.2 Szavatoljuk Önnek, hogy:

(a) jogunk van eladni az Ön által vásárolt termékeket;

(b) az általunk értékesített termékeket mindenféle díj vagy terhelés nélkül értékesítik, kivéve a jelen feltételekben meghatározottakat;

(c) élvezni fogja a megvásárolt termékek csendes birtoklását, kivéve a jelen feltételekben meghatározott eseteket;

(d) a megvásárolt termékek megfelelnek a honlapunkon közzétett leírásoknak; és

(e) az Ön által vásárolt termékek megfelelő minőségűek lesznek.

9.3 A 9.2. pontban foglalt jótállásunkon túlmenően kiterjesztett jótállás vagy „kiterjesztett jótállás” a következőkre is vonatkozik:

a) a keret bármilyen sérülése, amelyet anyaghiba vagy gyártási hiba okozott a vásárlás után 36 hónapig;

(b) az elektronikus alkatrészek bármilyen károsodása, amelyet az anyag vagy gyártási hiba okozott a vásárlást követő 18 hónapig;

(c) a váltó bármilyen anyag- vagy gyártási hibából eredő sérülését a vásárlást követő 24 hónapig;

(d) ez a 9.3. szakasz nem vonatkozik az akkumulátor károsodására;

(e) ez a 9.3. szakasz nem vonatkozik az egyéb külső tartozékok sérüléseire;

f) ez a 9.3. szakasz a termék rendeltetésszerű használata és a használati utasításnak megfelelően bekövetkezett károkra vonatkozik; és nem a felhasználó által okozott károkért;

9.4 A termékek szállításával kapcsolatos valamennyi garanciánk és nyilatkozatunk nem változtatja meg és nem zavarja ezeket a feltételeket, szállítási szabályzatot és visszaküldési politikánkat.

9.5 A termékek szállításával kapcsolatos minden jótállásunk és nyilatkozatunk a jelen feltételekben található. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben és a 11.1. Szakaszra figyelemmel minden egyéb garancia és nyilatkozat kifejezetten kizárt.

10. A felelősség korlátozásai és kizárásai

10.1 A jelen feltételekben semmi sem fog:

a) korlátozza vagy kizár minden felelősséget gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés miatt;

b) korlátozhatja vagy kizárhatja a csalás vagy hamis félrevezetés miatti felelősséget;

(c) korlátozza a kötelezettségeket olyan módon, amelyet a vonatkozó jogszabályok nem engedélyeznek; vagy

d) kizár minden olyan kötelezettséget, amelyet az alkalmazandó jogszabályok nem zárhatnak ki,

        és ha Ön fogyasztó, törvényes jogait jelen feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák, kivéve a törvény által megengedett mértékig.

10.2 A felelősség korlátozása és kizárása a jelen 10. szakaszban és a jelen feltételekben másutt:

a) a 10.1. szakasz hatálya alá tartoznak; és

(b) szabályozza az összes olyan kötelezettséget, amely ezen feltételek és feltételek alapján merül fel, vagy amelyek a jelen feltételek tárgyához kapcsolódnak, ideértve a szerződésből, a jogellenes károkozásból (beleértve a gondatlanságot) és a törvényi kötelesség megszegéséből eredő kötelezettségeket is, kivéve, ha kifejezetten másként nem rendelkezik ezekben a feltételekben.

10.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért, amely ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső eseményekből vagy eseményekből származik.

10.4 Nem vállalunk felelősséget semmilyen üzleti veszteségért, ideértve (korlátozás nélkül) a nyereség, a bevétel, a bevétel, a felhasználás, a termelés, a várható megtakarítások, az üzleti tevékenység, a szerződések, a kereskedelmi lehetőségek vagy a jóakarat elvesztését vagy károsodását.

10.5 Ön elfogadja, hogy érdekünk van tisztjeink és alkalmazottaink személyes felelősségének korlátozása, és ezt az érdeklődést figyelembe véve tudomásul veszi, hogy korlátolt felelősségű szervezet vagyunk; Ön elfogadja, hogy személyesen nem nyújt be keresetet tisztjeinkkel vagy alkalmazottjainkkal szemben a weboldallal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatban elszenvedett veszteségek miatt (ez természetesen nem korlátozza vagy kizárja a korlátolt felelősségű szervezet felelősségét tisztjeink és alkalmazottaink cselekedetei és mulasztásai miatt).

11. Megrendelés törlése

11.1 A jelen szerződési feltételek alapján azonnal felmondhatjuk a szerződést, írásos felmondással, ha:

a) nem fizet időben és maradéktalanul a szerződés alapján ránk eső összeget; vagy

(b) Ön elköveti a szerződés megszegését.

11.2 Ha a szerződést megszegjük, a jelen feltételek alapján Ön azonnal felmondhat egy szerződést, írásos felmondási nyilatkozattal.

11.3 A jelen szerződési feltételek alapján szerződést írásos értesítéssel felmondhatjuk, ha a szerződés teljesítését bármely, ésszerű ellenőrzésünkön kívül álló esemény megakadályozza, ideértve korlátozás nélkül a nyersanyagok, alkatrészek vagy termékek elérhetetlenségét vagy áramkimaradást, bármely harmadik felet érintő ipari vita, kormányzati előírások, tűz, árvíz, katasztrófa, lázadás, terrortámadás vagy háború.

12. A megrendelés visszavonásának következményei

12.1 Ha a jelen feltételek szerinti szerződést a 11. szakasz szerint törlik:

(a) megszűnik az elállás időpontjában kiszállítatlan termékek szállítási kötelezettsége;

(b) adott esetben továbbra is köteles fizetni azon termékekért, amelyeket a lemondás időpontjában leszállítottak (anélkül, hogy sérülnünk kell aecoa termékekhez); és

(c) a jelen szerződési feltételek összes többi rendelkezése hatályát veszti, kivéve, hogy az 1.3., 6.4., 10., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. szakasz a felmondást követően is érvényben marad, és határozatlan ideig érvényben marad.

13. Hatály

13.1 Ezek a feltételek nem képeznek vagy hajtanak végre semmilyen szellemi tulajdonjogot.

13.2 Ezek a feltételek nem szabályozzák, hogy mi vagy harmadik felek milyen szolgáltatásokat nyújtunk a termékekkel kapcsolatban (a szállítási szolgáltatások kivételével).

14. Variáció

14.1 Időnként módosíthatjuk ezeket a feltételeket, ha közzéteszünk egy új verziót a weboldalunkon.

14.2 A jelen feltételek felülvizsgálata a felülvizsgálat időpontját követően bármikor megkötött szerződésekre vonatkozik, de nem érinti a felülvizsgálat előtt megkötött szerződéseket.

15. Hozzárendelés

15.1 Ön ezennel beleegyezik abba, hogy átruházhatjuk, átruházhatjuk, alvállalkozói szerződést köthetünk, vagy más módon foglalkozhatunk jogainkkal és/vagy kötelezettségeinkkel ezen feltételek szerint-feltéve, hogy ha Ön fogyasztó, akkor ez az intézkedés nem csökkenti az Ön számára előnyös garanciákat ezen feltételek mellett.

15.2 Ön előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át, bízhatja alá alvállalkozásba, és más módon nem kezelheti a jelen feltételek és feltételek szerinti jogait és / vagy kötelezettségeit.

16. Nincs mentesség

16.1 A jelen feltételek szerinti szerződés bármely rendelkezésének megszegéséről nem lehet lemondani, kivéve a szerződésszegő fél kifejezett írásos hozzájárulását.

16.2 A jelen Szerződési Feltételek szerinti szerződéses rendelkezések bármely megsértéséről való lemondás nem tekinthető a rendelkezés további megsértéséről vagy a szerződés bármely más rendelkezésének megsértéséről szóló további vagy folyamatos lemondásnak.

17. Elválaszthatóság

17.1 Ha bármelyik bíróság vagy más illetékes hatóság úgy állapítja meg, hogy a jelen feltételek és rendelkezések rendelkezései jogellenesek és / vagy végrehajthatatlanok, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad.

17.2 Ha a jelen feltételek bármely jogellenes és / vagy végrehajthatatlan rendelkezése jogszerű vagy végrehajtható lenne, ha annak egy részét törölnék, akkor ezt a részt töröltnek kell tekinteni, és a rendelkezés többi része továbbra is érvényben marad.

18. Harmadik felek jogai

18.1 A jelen feltételek és szerződések szerinti szerződés a mi javunkra és az Ön javára szolgál, és nem célja harmadik fél általi haszonszerzés vagy végrehajtás.

18.2 A felek szerződés alapján fennálló jogainak gyakorlása ezen feltételek és feltételek mellett harmadik fél hozzájárulásától függ.

19. Teljes megállapodás

19.1 A 10.1. Szakaszra is figyelemmel, ezek a feltételek és szállítási politikánk, valamint visszaküldési irányelveink együtt alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a termékeink adásvételével kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi megállapodást Ön és köztünk termékeink adásvételével kapcsolatban.

20. Jog és joghatóság

20.1 A jelen feltételekre a hongkongi törvények az irányadók és azok értelmezésére vonatkoznak.

20.2 A jelen feltételekkel kapcsolatos viták a hongkongi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

21. Törvényi és szabályozói közzétételek

21.1 Nem küldünk másolatot a jelen szerződési feltételekről kifejezetten minden egyes felhasználóra vagy vásárlóra vonatkozóan, és ha frissítjük ezeket a feltételeket, akkor az Ön által eredetileg elfogadott verzió többé nem lesz elérhető webhelyünkön. Mi vagyunkecofelhívjuk figyelmét, hogy fontolja meg a jelen feltételek másolatának elmentését későbbi hivatkozás céljából.

21.2 Ezek a feltételek csak angol nyelven érhetők el.

22. Részleteink

22.1 

Multi Union Electronics Limited
RM7B, egy fővárosi hely, 18
Luard Road, Wan Chai, HK
Hongkong, 999077

Üzleti regisztrációs szám:
2940263

22.2 Vegye fel velünk a kapcsolatot:

a) postai úton, a fent megadott postacímre;

(b) weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával; vagy

(c) e -mailben, a weboldalunkon közzétett e -mail cím használatával.

hiba: A tartalom védett !!
Kaabo Mantis® Online Shop | Mantis 8 | Ingyenes szállítás
logo
Elemek összehasonlítása
  • Teljes (0)
Összehasonlítás
0
Bevásárlókocsi